JS进制颜色转 RGBRGBA 字符串

export const colorToRGB = (val, opa) => {
  var pattern = /^(#?)[a-fA-F0-9]{6}$/; //16进制颜色值校验规则
  var isOpa = typeof opa == 'number'; //判断是否有设置不透明度

  if (!pattern.test(val)) { //如果值不符合规则返回空字符
    return '';
  }

  var v = val.replace(/#/, ''); //如果有#号先去除#号
  var rgbArr = [];
  var rgbStr = '';

  for (var i = 0; i < 3; i++) {
    var item = v.substring(i * 2, i * 2 + 2);
    var num = parseInt(item, 16);
    rgbArr.push(num);
  }

  rgbStr = rgbArr.join();
  rgbStr = 'rgb' + (isOpa ? 'a' : '') + '(' + rgbStr + (isOpa ? ',' + opa : '') + ')';
  return rgbStr;
}